Element dekoracyjny

INFORMACJE O IMiT

Instytut Muzyki i Tańca został powołany z dniem 1 października 2010 przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego. Podstawową misją IMiT jest działalność na rzecz rozwoju kultury muzycznej i tanecznej w Polsce.

IMiT zajmuje się analizowaniem funkcjonowania środowisk tańca i muzyki, przedstawia raporty i postulaty Ministrowi, stanowiąc zaplecze eksperckie; prowadzi działalność dokumentacyjną i archiwizacyjną, działa na rzecz poprawy jakości edukacji , wspiera istniejące instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe, inicjuje nowe programy. Instytut uczestniczy także w wymianie informacji i doświadczeń pomiędzy krajowymi i międzynarodowymi organizacjami branżowymi, organizuje warsztaty i szkolenia oraz zleca badania naukowe.KONTAKT

ADRES
ul. Fredry 8
00-097 Warszawa

TELEFON: 22 829 20 29 
FAX: 22 829 20 25
NIP: 525-249-03-48
REGON: 142611587

E-MAIL imit@imit.org.pl
WWW imit.org.pl


Informacje zamieścił: Jarosław Janikowski
Data publikacji: 1 marca 2011
Informacje sporządził: Instytut Muzyki Tańca - Jarosław Janikowski
Data sporządzenia: 1 marca 2011

Historia zmian

Zmienione przez: Jarosław Janikowski 25.01.2017
Zmienione przez: Jarosław Janikowski 02.03.2017
Zmienione przez: Jarosław Janikowski 02.03.2017
Zmienione przez: Jarosław Janikowski 11.10.2018
Zmienione przez: Jarosław Janikowski 11.10.2018