Scena dla tańca 2017: Rusza projekt „Butoh (w) podróży”

7 kwietnia 2017

W najbliższą niedzielę odbędzie się inauguracja projektu Butoh (w) podróży, realizowanego przez Stowarzyszenie „Akademia Umiejętności Społecznych” we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach programu Scena dla tańca 2017. W ramach projektu w takich miastach, jak Myślibórz, Częstochowa, Podkowa Leśna, Legionowo i Nowa Sól odbędą się prezentacje spektakli Teatru Limen z udziałem zaproszonych artystów. Będą to pokazy spektakli Beksiński_Butoh. Dekonstrukcja oraz plenerowego Kanabasis.

9 kwietnia  godz. 18.00 w Myśliborski Ośrodek Kultury (ul. Klasztorna 3) zaprasza na intuitywny performans butoh inspirowany malarstwem Zdzisława Beksińskiego, kolejny pokaz odbędzie się w Miejskiej Galerii Sztuki 26 kwietnia o godz. 18.00 (al. Najświętszej Maryi Panny 64). W przedstawieniu Beksiński_Butoh. Dekonstrukcja oprócz liderki Teatru Limen Sylwii Hanff  opraz Roberta Jędzrejewskiego (muzyka, wideo-partytury) występuje Magdalena Jakubów (Myślibórz) oraz amerykańska artystka butoh Joan Laage (Częstochowa).

 

O spektaklu:

Od obrazu wymagam tego samego, czego od muzyki: by wprawiał mnie w stan ekstazy, ale nie przy pomocy tego, co zostało namalowane, ani jak zostało namalowane, lecz za pośrednictwem czegoś nieuchwytnego, co staram się odnaleźć w sercu i pod powiekami, ale czego nie umiem nazwać.

Zdzisław Beksiński

 

Malarstwo Zdzisława Beksińskiego najczęściej postrzegane jest jako pełne mrocznych wizji mających nastrój grozy. Inne aspekty sztuki tego artysty pozostają niedostrzeżone. Chcemy przekroczyć stereotypowe postrzeganie sztuki Beksińskiego i odkryć na nowo pomijany „mistyczny” aspekt jego malarstwa, będący duchową wędrówką, widoczną szczególnie w drugiej połowie jego twórczości.

Beksiński obrał całkowicie indywidualną drogę twórczą, podobnie jak twórcy butoh, nawet na przekór wszystkim awangardowym prądom i kierunkom współczesnej sztuki. Niezwykle interesujące z punktu widzenia butoh, są obecne w jego twórczości transgresje i transformacje cielesności oraz szczególna relacja ciała z przestrzenią.

Tematem poszukiwań artystycznych był również, podkreślany przez samego artystę oraz krytyków, związek malarstwa Beksińskiego z muzyką – punkty styczne w architektonice utworu muzycznego i architektonice obrazu:

To, co jest namalowane, nie ma dla mnie większego znaczenia. Ważne jest, jak to działa w sensie dźwięku, formy i dźwięku koloru położonych w tym a nie innym miejscu. A więc posługuję się kształtem, ale dla celów, które nazwałbym celami muzycznymi.

Stąd nasza idea sięgnięcia do języka muzyki współczesnej i formy wideo-partytury tworzonej przez Roberta Jędrzejewskiego.

 

O spektaklu pisała na naszym portalu Joanna Sarnecka.

Przeczytaj recenzję

Wykonanie: Sylwia Hanff  (Limen Butoh) & Joan Laage (Kogut Butoh)/Magdalena Jakubów oraz Robert Jędrzejewski (wiolonczela)

Muzyka elektroniczna i wideo-partytura: Robert Jędrzejewski
Kostiumy: Sylwia Hanff, Małgorzata Chrust
Instalacja: Joanna Pielat-Rusinkiewicz

 

Sylwia Hanff – pionierka i najbardziej rozpoznawalna tancerka butoh w Polsce. Uczyła się u największych mistrzów butoh. Instruktorka improwizacji tańca i symboliki ciała, nauczycielka jogi i medytacji, magieter filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, menadżerka kultury. Od 2002 roku prowadzi Teatr Limen Butoh, stworzyła kilkanaście autorskich spektakli solowych i zespołowych oraz wiele etiud i improwizacji.

 

Magdalena Jakubów – niezwykle utalentowana performerka, niegdyś współpracująca z Teatrem Terminus A Quo; od wielu lat kształci się na róznych warsztatach tanecznych i teatralnych twórców polskich i zagranicznych. Pisze prozę i poezję http://magdalenajakubow.blogspot.com/

 

Joan Laage (Kogut butoh) – pionierka i jedna z najbardziej znanych zachodnich tancerek butoh, założycielka DAIPANbutoh Collective, Seattle/USA. Pod koniec lat 80. występowała z Gnome – grupą prowadzoną przez Ashikawę. Jej doktorat  dotyczył ciała w tańcu butoh. Joan została opisana w książkach Sondry Fraleigh – Tańcząc w stronę mroku: Butoh, Zen, i Japonia oraz Butoh: Metamorphic Dance and Global Alchemy.

 

Robert Jędrzejewski – wiolonczelista, kompozytor, muzyk intuitywny, kreatywny improwizator, ukończył krakowską Akademii Muzycznej w klasie wiolonczeli prof. Łapińskiego oraz kompozycji prof. Bogusława Schaeffe, kursy wykonawstwa muzyki współczesnej i kompozycji. Od 2014 roku jest doktorantem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

 

Warszawski Teatr Limen jest jednym z kilkunastu najważniejszych polskich teatrów tańca, prowadzonym przez Sylwię Hanff od 2002 roku. Pracuje w zmiennym składzie, jest otwarty na współpracę z artystami różnych dziedzin – plastyki, muzyki i teatru, dzięki której dokonuje się wymiana energii twórczej i wzajemnych inspiracji. TL zrealizował 16 spektakli solowych i zespołowych, występował na wielu międzynarodowych festiwalach oraz w wielu ośrodkach w całej Polsce i za granicą. Otrzymał nagrody na konkursach teatralnych i tanecznych. www.limenbutoh.net FB https://www.facebook.com/limenbutoh

Butoh – kontrkulturowa forma współczesnego tańca, która narodziła się w Japonii na przełomie lat 50. i 60.XX wieku. Zrywa z kanonami tradycyjnej sztuki, nie tylko japońskiej. Inspiracją do jej powstania były także: ekspresjonizm, koncepcja Teatru Okrucieństwa Antonina Artauda, filozofia Friedricha Nietzschego, pisma George’a Bataille’a, twórczość Jeana Geneta. Odwołuje się do ludowej estetyki brzydoty. Jest rytuałem wyzwalającym wewnętrzną energię i eksplorującym mroki podświadomości. Z premedytacją ukazuje zakazane dotąd obszary życia. Butoh to taniec, którego istotą jest poszerzona percepcja ciała wyzwolonego z automatyzmów codzienności, poszukiwanie tego, co autentyczne w ciele, tajemniczego piękna, otwarcie na kontakt z jaźnią i jedność uniwersum w jego wiecznym cyklu życia i śmierci. Butoh jest stanem jedności umysłu-ciała, umożliwiającym subtelne odczuwanie świata wewnętrznego i zewnętrznego; to czyste doświadczenie zmieniających się stanów istnienia. Tancerz, istniejąc na krańcach czasu, otwiera przestrzeń, w której ujawniają się rzeczy niewidzialne.

 

***

Prezentacja spektaklu Beksiński_Butoh. Dekonstrukcja odbywa się w ramach projektu Butoh (w) podróży, realizowanego we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach programu Scena dla tańca 2017.

 

O projekcie Butoh (w) podróży

Taniec butoh ze swej natury jest podróżą, której jednym z najważniejszych aspektów jest spotykanie ludzi w nowych miejscach. Stąd tytuł projektu, który symbolizuje chęć i potrzebę żywego kontaktu z publicznością w różnorodnych miejscowościach Polski.

Potrzebna jest również zmiany fałszywego przekonania, że współczesny teatr tańca butoh jest zbyt trudny dla odbiorców z mniejszych miast. 14-letnie doświadczenia Teatru Limen przeczą temu stereotypowi.  Spektakle butoh TL prezentowane w niedużych miejscowościach, zawsze spotykały się z ogromnych zainteresowaniem, wspaniałym odbiorem ludzi spragnionych kontaktu z awangardową i poruszającą sztuką tańca butoh.

 

  • Scena dla tańca 2017: Rusza projekt „Butoh (w) podróży” | Fot. Tomasz Ćwiertnia Photography.
  • Scena dla tańca 2017: Rusza projekt „Butoh (w) podróży” | Fot. Yassiek (Janusz Matuszewski).
  • Scena dla tańca 2017: Rusza projekt „Butoh (w) podróży” | Fot. A. Pięta.