Muzyka i taniec - Interwencje 2017 - wyniki naboru

25 października 2017

Zakończono nabór wniosków do programu dotacyjnego Instytutu Muzyki i Tańca „Muzyka i taniec – Interwencje 2017”.

Publikujemy wykaz wniosków rozpatrzonych pozytywnie, negatywnie oraz wniosków zawierających błędy formalne, złożonych w programie  Muzyka i taniec  – Interwencje 2017.

Celem programu jest wsparcie najważniejszych wydarzeń artystycznych i naukowych w zakresie muzyki i tańca, pierwszych w historii nagrań i wydań muzyki polskiej oraz prowadzenie specjalistycznych portali i baz.

W ramach naboru złożonych zostało 101wniosków na łączną kwotę 17 641 210,- zł.

Wyłoniono 37 beneficjentów, którym przyznano dofinansowanie na realizację projektów. Łączna kwota dofinansowania w programie Muzyka i taniec  - Interwencje 2017 wynosi 5 milionów złotych.

Zgodnie z par. 9 ust. 14 Regulaminu programu próg punktowy uprawniający do otrzymania dofinansowania wynosił 70 punktów. Program nie przewiduje procedury odwoławczej.

Więcej informacji  o programie, regulamin oraz wyniki naboru znajdują się na stronie Instytutu Muzyki i Tańca stara.imit.org.pl  w zakładce:  PROGRAMY/departament muzyki.

Brak zdjęcia