Konkurs na przygotowanie identyfikacji wizualnej Instytutu Muzyki i Tańca

4 czerwca 2018

Instytut Muzyki i Tańca ogłasza otwarty Konkurs na przygotowanie identyfikacji wizualnej Instytutu Muzyki i Tańca.
Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 15 lipca 2018 roku.
Instytut Muzyki i Tańca został powołany z dniem 1 października 2010 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Funkcjonuje jako państwowa instytucja kultury, a jej podstawową misją jest działalność na rzecz rozwoju kultury muzycznej i tanecznej w Polsce. Instytut zajmuje się analizą funkcjonowania środowisk tańca i muzyki, przedstawia raporty i postulaty Ministrowi, stanowiąc zaplecze eksperckie; prowadzi działalność dokumentacyjną i archiwizacyjną, zleca badania naukowe, działa na rzecz poprawy jakości edukacji muzycznej i tanecznej, wspiera istniejące instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe, inicjuje obchody rocznic ważnych z punktu widzenia historii i rozwoju tańca i muzyki. IMiT uczestniczy także w wymianie informacji i doświadczeń pomiędzy krajowymi i międzynarodowymi organizacjami branżowymi.
Celem Konkursu jest wyłonienie Autora (Zespołu Autorskiego), który przedstawi najlepszy projekt identyfikacji wizualnej Instytutu Muzyki i Tańca po zmianie nazwy Instytutu na Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Identyfikacja ma nawiązywać do charakteru/przedmiotu działalności instytutu, umożliwiając przedstawienie go jako jednostkę działającą na rzecz rozwoju kultury muzycznej i tanecznej, reagującą na nowe wyzwania zmieniającego się otoczenia, ale też czerpiącą z trwałej tradycji. Projekt powinien wyróżniać się wysokim poziomem artystycznym, spełniającym jednocześnie rolę marketingową oraz informacyjną.
Konkurs skierowany jest do każdej osoby fizycznej lub prawnej, profesjonalnie zajmującej się projektowaniem graficznym. Celem uniknięcia wątpliwości za osoby prawne uznaje się także spółki osobowe.
Nagroda główna w konkursie to 6000 zł brutto.
Szczegółowe informacje i wymagania Konkursu zawarte są w Regulaminie stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Zgłoszenia należy przesyłać do 15 lipca 2018 r., drogą elektroniczną na adres: imit@imit.org.pl. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 sierpnia 2018 r.

REGULAMIN

Brak zdjęcia