„Muzyczny ślad” - wyniki naboru wniosków do 1. edycji Programu po rozpatrzeniu odwołań

23 lipca 2018

Lista projektów dostępna jest na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakładce Programy Ministra - Muzyczny ślad oraz na stronie IMiT w zakładce programy – programy ministra – Muzyczny ślad.

Podczas naboru do Programu wpłynęły łącznie 273 wnioski o dotację, które oceniał powołany przez Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana prof. dr. hab. Piotra Glińskiego Zespół Sterujący w składzie: Lilianna Stawarz, Janina Tatarska, Łukasz Borowicz, Daniel Cichy i Marcin Gmys.

W trybie odwoławczym złożonych zostało 110 odwołań. Spośród nich Minister pozytywnie rozpatrzył 7.

W ramach Programu „Muzyczny ślad” zostanie zrealizowanych 40 projektów o łącznej wartości 1.150.000,- zł.

Program „Muzyczny ślad” został ogłoszony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 26 lutego 2018 roku. Celem programu jest podnoszenie poziomu kultury muzycznej poprzez utrwalanie i wprowadzanie do obiegu wartościowych, niekomercyjnych nagrań utworów muzycznych, publikacji nutowych oraz naukowych i popularno-naukowych dotyczących muzyki, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dziedzictwa kulturowego związanego z muzyką polską.

Brak zdjęcia