Rekrutacja na stanowisko osoby prowadzącej sekretariat i kancelarię IMIT

30 października 2018

Instytut Muzyki i Tańca ogłasza rekrutację na stanowisko osoby prowadzącej sekretariat i kancelarię

Zakres obowiązków:

prowadzenie sekretariatu Instytutu Muzyki i Tańca polegające na przyjmowaniu i wysyłaniu listów i dokumentów, łączenie telefonów przychodzących i wychodzących, prowadzenie kalendarza spotkań, organizacja podróży służbowych dyrekcji IMIT, przyjmowanie i dekretowanie wszelkich pism, wniosków, sprawozdań dotyczących prowadzonych przez IMIT programów własnych i programów ministra, obsługa systemu kancelaryjnego e-Dokumenty, sporządzanie listów i pism na zlecenie dyrekcji, skanowanie i wprowadzanie do rejestrów umów i faktur, nadawanie sygnatur dokumentom pod nadzorem dyrekcji i pracowników merytorycznych w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną i Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt, zastępowanie w razie potrzeby innych pracowników sekretariatu w zakresie pełnionych przez nich obowiązków, pomoc w obsłudze spotkań w Instytucie w tym przygotowywanie napojów i przekąsek dla gości.

Wymagania:

umiejętność dobrej organizacji pracy, zaradność i kreatywność w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu, odpowiedzialność, skrupulatność w pracy z dokumentami w wersji papierowej i elektronicznej, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, dobra znajomość języka angielskiego, szybkie pisanie na komputerze, znajomość podstawowych programów biurowych, sprawna obsługa urządzeń biurowych

Oferujemy:

pracę w narodowej instytucji kultury, w ciekawym zespole kreatywnych osób, dobrą atmosferę i możliwość rozwoju zawodowego, możliwość podjęcia pracy od zaraz, pracę etatową na czas nieokreślony po okresie próbnym

Warunki aplikowania:

prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego oraz CV na adres imit@imit.org.pl do 5 listopada 2018 roku do godziny 10.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest Instytut Muzyki i Tańca siedzibą w Warszawie przy ul. Fredry 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Instytut Muzyki i Tańca ogłasza rekrutację na stanowisko specjalisty ds. obsługi programów MKiDN.

Zadania:

Obsługa programów MKiDN w zakresie muzyki, realizowanych przez Instytut Muzyki i Tańca (obsługa pod względem merytorycznym oraz finansowym):

 • przeprowadzanie naborów wniosków,
 • przygotowywanie umów i realizacja projektów we współpracy z Beneficjentami,
 • rozliczanie projektów.

Wymagania:

 • Wykształcenie:
  studia wyższe, udokumentowane posiadaniem dyplomu ukończenia studiów.
 • Preferowane kierunki:
  artystyczne, humanistyczne, marketing, zarządzanie.
 • Doświadczenie:
  praca przy projektach realizowanych w ramach programów MKiDN (składanie wniosków, realizacja i rozliczanie projektów).
 • Wiedza:
  znajomość programów MKiDN, wiedza merytoryczna z zakresu muzyki, znajomość problematyki związanej z kulturą, znajomość polskiego środowiska muzycznego.

Umiejętności zawodowe:

Umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu MS Office.

Predyspozycje:

Kreatywność, komunikatywność, odpowiedzialność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów i relacji interpersonalnych oraz instytucjonalnych, zaradność w realizowaniu projektów, wysoka kultura osobista, samodzielność, dokładność, terminowość, doskonała organizacja pracy, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole.

Rodzaj zatrudnienia:

Umowa zlecenie, umowa z osobą prowadzącą działalność gospodarczą; w perspektywie możliwość umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.

Termin nadsyłania ofert:

30.10.2018 r.

Osoby zainteresowane wyżej wymienioną ofertą prosimy o przesłanie CV w formie elektronicznej na adres imit@imit.org.pl.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Informujemy, że Administratorem danych jest Instytut Muzyki i Tańca siedzibą w Warszawie przy ul. Fredry 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.