Program „Muzyczny ślad 2019” uruchomiony

31 października 2018

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór w programie Muzyczny ślad. Operatorem programu jest Instytut Muzyki i Tańca. Program dotyczy zadań realizowanych w roku 2019.

Strategicznym celem programu jest utrwalanie i wprowadzanie do obiegu wartościowych, niekomercyjnych nagrań utworów muzycznych, publikacji nutowych oraz naukowych i popularno-naukowych dotyczących muzyki i tańca, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego związanego z muzyką i tańcem.

W związku z ustanowieniem przez Sejm RP roku 2019 Rokiem Moniuszki w programie wyodrębniono oddzielną pulę środków na publikacje poświęcone Stanisławowi Moniuszce.

Wnioski do programu „Muzyczny Ślad” mogą składać samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego), organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, uczelnie i szkoły artystyczne.

Budżet programu wraz z odwołaniami wynosi:

- wydawnictwa związane z Rokiem Moniuszki  -  2 300 000 zł.

- pozostałe wydawnictwa - 1 150 000 zł.

Regulamin programu dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakładce Programy Ministra 2019 Muzyczny ślad oraz na stronie stara.imit.org.pl w zakładce programy ministra.

Wnioski można składać w terminie do 30 listopada 2018 r. wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta EBOI (www.esp.mkidn.gov.pl).