Newsletter

Jeżeli chcesz się zapisać do newslettera IMIT kliknij:
http://list.imit.org.pl/lists/?p=subscribe

Jeżeli chcesz się wypisać z newslettera IMIT kliknij:
http://list.imit.org.pl/lists/?p=unsubscribe