ogłoszenia

Instytut Muzyki i Tańca ogłasza nabór na stanowisko redaktora stron internetowych Departamentu Tańca

Wymagania (niezbędne):

- wykształcenie wyższe (humanistyczne lub artystyczne),

- doskonałe posługiwanie się językiem polskim, pozwalające na redakcję i korektę tekstów różnego rodzaju (teksty promocyjne i informacyjne, recenzje, artykuły/eseje problemowe, teksty naukowe itp.),

- podstawowa znajomość środowiska pracy z CMS – Systemami Zarządzania Treścią/panelami administracyjnymi stron internetowych,

- wiedza na temat współczesnego życia tanecznego w Polsce (instytucje, artyści, wydarzenia),

- doświadczenie w redakcji portali i witryn internetowych,

- doświadczenie w pisaniu i redagowaniu krótkich i długich artykułów informacyjnych
i promocyjnych,

- doświadczenie w komunikacji i promocji internetowej (w tym poprzez social media: Facebook, Instagram),

- bardzo dobra znajomość języka angielskiego, umożliwiająca codzienną współpracę
z tłumaczem.

Wymagania dodatkowe:

- zaangażowanie, kreatywność, samodzielność,

- rzetelność i bardzo dobra organizacja pracy,

- wysokie umiejętności interpersonalne,

- umiejętność pracy pod presją czasu.

Oferujemy:

- zatrudnienie w państwowej instytucji kultury,

- możliwość szkolenia i rozwoju zawodowego,

- pracę w stabilnej instytucji i dynamicznym zespole.

Rodzaj zatrudnienia:

Umowa zlecenie, umowa z osobą prowadzącą działalność gospodarczą; w perspektywie możliwość umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.

Wymagane dokumenty:

- cv

- list motywacyjny

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych

Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 20.12.2018 na adres: imit@imit.org.pl

lub w wersji papierowej do dnia 20.12.2018 (decyduje data otrzymania dokumentów przez IMiT) na adres:

Instytut Muzyki i Tańca

ul. Aleksandra Fredry 8

00-097 Warszawa

W treści maila oraz na kopercie prosimy o dopisek „Rekrutacja”. Nie zwracamy dokumentów, w związku z tym prosimy załączanie tylko kopii ewentualnych dyplomów i innych zaświadczeń.

Uprzejmie informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną zapraszamy tylko wybranych kandydatów.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Informujemy, że Administratorem danych jest Instytut Muzyki i Tańca siedzibą w Warszawie przy ul. Aleksandra Fredry 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.