Zdjęcia i biogram

Przekazujemy do Państwa dyspozycji materiały, które można nieodpłatnie pobrać w celach związanych z promocją życia i twórczości Andrzeja Panufnika. Aby otrzymać komplet materiałów, konieczne jest wypełnienie formularza obok oraz zaakceptowanie regulaminu. Materiały otrzymają Państwo na wskazany adres mailowy.

Biogram Andrzeja Panufnika (podgląd)

 

Regulamin

Regulamin nieodpłatnego wykorzystania zdjęć i biogramu Andrzeja Panufnika

  1. Biogram Andrzeja Panufnika można wykorzystać bez ograniczeń oraz dokonywać w nim modyfikacji.
  2. Zdjęcia z wizerunkiem Andrzeja Panufnika udostępnione są na zasadzie bezpłatnej licencji wyłącznie w celach związanych z promocją życia i twórczości Andrzeja Panufnika.
  3. Osoba lub instytucja korzystająca ze zdjęć zobowiązana jest do poszanowania osobistych praw fotografika i niedopuszczalna jest ingerencja w kształt zdjęcia (kadrowanie, zniekształcanie, zmiana kolorystyki).
  4. Zdjęcia mogą być wykorzystane w okresie od 1 grudnia 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku.
  5. Obligatoryjne jest opatrzenie zdjęcia następującym podpisem: fot. Lady Camilla Panufnik lub Z archiwum Andrzeja Panufnika w Twickenham.
  6. Prosimy o przesłanie jednego egzemplarza wykonanych publikacji drukowanych lub pliku elektronicznego z wykorzystanymi zdjęciami na adres pocztowy lub mailowy:
Instytut Muzyki i Tańca
ul. Fredry 8
00-097 Warszawa
panufnik@imit.org.pl