Idea

W 2016 roku obchodzimy siedemdziesiątą rocznicę śmierci Feliksa Nowowiejskiego, a w 2017 roku – 140. rocznicę urodzin. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił 2016 Rokiem kompozytora. Warto z tej okazji przybliżyć olbrzymią spuściznę muzyczną kompozytora, znanego Polakom głównie jako kompozytora „Roty”. Jest to także znakomita okazja do przypomnienia patriotycznej i społecznej postawy Nowowiejskiego.

Ideą przewodnią obchodów jest uhonorowanie postaci Feliksa Nowowiejskiego jako kompozytora, dyrygenta, organisty, pedagoga i organizatora życia muzycznego w Polsce, a także ukazanie – na przykładzie biografii kompozytora – złożonego procesu zmian politycznych, historycznych i kulturowych, jakim podlegała Polska na przełomie XIX i XX wieku.

Działania Biura mają wesprzeć organizacyjnie przedsięwzięcia artystyczne, naukowe, edukacyjne, dokumentacyjne oraz popularyzatorskie związane z postacią i twórczością Nowowiejskiego w kontekście muzyki, historii i kultury przełomu XIX i XX oraz pierwszej połowy XX wieku.

Ze względu na wolumen twórczości Nowowiejskiego, podwójną rocznicę urodzin i śmierci oraz sposób planowania sezonów artystycznych, program obchodów realizowany będzie w trybie dwuletnim.

Biuro realizować będzie wiele wspólnych projektów zgłoszonych przez Towarzystwo im. F. Nowowiejskiego, Filharmonię Warmińsko-Mazurską im. F. Nowowiejskiego, Akademię Muzyczną w Bydgoszczy im. F. Nowowiejskiego, Związek Kompozytorów Polskich oraz Instytut Muzyki i Tańca, jako doświadczony koordynator Roku Lutosławskiego i Roku Kolberga. Rolę Biura Obchodów Roku Nowowiejskiego powierzyło Instytutowi Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

IMIT