Zdjęcia i biogram

Przekazujemy do Państwa dyspozycji materiały, które można nieodpłatnie pobrać w celach związanych z promocją i wydarzeniami Roku Kolberga. Aby otrzymać komplet materiałów, konieczne jest wypełnienie formularza obok oraz zaakceptowanie regulaminu. Materiały otrzymają Państwo na wskazany adres mailowy.

Zobacz podgląd biogramu - wersja krótsza (2250 znaków)
Zobacz podgląd biogramu - wersja dłuższa (6764 znaków)

 

Regulamin

Regulamin nieodpłatnego wykorzystania zdjęć i biogramu Oskara Kolberga

 1. Biogram Oskara Kolberga w wersji dłuższej i krótszej można wykorzystać bez ograniczeń oraz dokonywać w nim modyfikacji.
 2. Zdjęcia z wizerunkiem Oskara Kolberga udostępnione są na zasadzie bezpłatnej zgody wyłącznie w celach związanych z promocją i wydarzeniami Roku Kolberga.
 3. Niedopuszczalna jest ingerencja w kształt zdjęcia (kadrowanie, zniekształcanie, zmiana kolorystyki).
 4. Zdjęcia mogą być wykorzystane w okresie od 2 listopada 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku.
 5. Obligatoryjne jest opatrzenie zdjęcia następującym podpisem: Ze zbiorów Muzeum Oskara Kolberga w Przysusze / za zgodą IMIT lub Ze zbiorów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego / za zgodą IMIT.
 6. Prosimy o przesłanie jednego egzemplarza wykonanych publikacji drukowanych lub pliku elektronicznego z wykorzystanymi zdjęciami na adres pocztowy lub mailowy:

  Instytut Muzyki i Tańca
  ul. Fredry 8
  00-097 Warszawa

  kolberg@imit.org.pl