Myśl w ruchu – II edycja

5 września 2013
Cele:

Edukacja taneczna dzieci i młodzieży. Wspieranie współpracy instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych prowadzących działalność edukacyjną i artystyczną w dziedzinie tańca ze szkołami i ośrodkami szkolno-wychowawczymi. Budowanie publiczności spektakli tańca.

 

Opis:

W ramach Programu wspierane są trwające jeden lub dwa semestry roku szkolnego projekty edukacyjne w dziedzinie tańca prowadzone przez instytucje kultury lub organizacje pozarządowe, adresowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów lub liceów oraz wychowanków ośrodków szkolno-wychowawczych. Każdy z projektów w ramach Programu składa się z warsztatów praktycznych i zajęć teoretycznych, w ramach zajęć uczestnicy oglądają również spektakle tańca pokazywane na lokalnych scenach. Efekty praktycznej pracy warsztatowej prezentowane są w formie otwartego pokazu z udziałem publiczności. Projekty przygotowywane są we współpracy z lokalnym środowiskiem tanecznym.

 

Nabór wniosków w II edycji Programu odbywa się od 1 października do 15 grudnia 2013. Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 31 stycznia 2014.

 

Budżet:

Planowany budżet Programu w roku 2014 wynosi 400 000 zł.

 

Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

Joanna Szymajda – Zastępca Dyrektora Instytutu
Marta Michalak – kierownik projektów, departament tańca

 

Pliki do pobrania:

REGULAMIN

Formularz aplikacyjny

Formularz zgłoszeniowy

 

Protokół powołania komisji

 

PROTOKÓŁ z obrad komisji

Brak zdjęcia