Program wsparcia przekwalifikowania zawodowego tancerzy – I edycja

27 października 2015
Cele programu:

Wsparcie profesjonalnych tancerzy tańca artystycznego w procesie zdobywania kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do rozpoczęcia drugiej ścieżki kariery zawodowej, po zakończeniu kariery scenicznej.

 

Opis:

W ramach Programu przyznawane są stypendia na realizację przez tancerzy profesjonalnych indywidualnych projektów przekwalifikowania zawodowego, przygotowanych we współpracy z doradcą zawodowym (pokrycie kosztów studiów/kursów/warsztatów/staży i praktyk; dojazdu i noclegu; kosztów ubezpieczenia zdrowotnego oraz utrzymania).


Stypendia:

Wysokość stypendium wynosi maksymalnie 40.000 zł na realizację całego indywidualnego projektu z zakresu przekwalifikowania zawodowego, rozłożonego maksymalnie na okres od 1 lutego 2016 do 30 listopada 2019 (w wypadku projektów z zakresu przekwalifikowania zawodowego realizowanych w trybie wieloletnim dofinansowanie na 2., 3. i 4. rok przyznawane jest w formie promesy) oraz minimalnie na okres 3 miesięcy.

 

W I edycji Programu planowane są 2 nabory wniosków:
I nabór: do 15 grudnia 2015;
II nabór: do 30 kwietnia 2016.

Osoby odpowiedzialne za realizację Programu:

Joanna Szymajda – Zastępca Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca
Marta Michalak – kierownik projektów, departament tańca Instytutu Muzyki i Tańca

Koordynator Programu:

Monika Kaszewska
reorientacja@imit.org.pl
tel. 22 829 20 29

 

Do pobrania:

REGULAMIN

PROTOKÓŁ Z OBRAD KOMISJI I NABORU

PROTOKÓŁ Z OBRAD KOMISJI II NABORU

PROTOKÓŁ Z DODATKOWEGO POSIEDZENIA KOMISJI II NABORU


Załączniki:

Formularz aplikacyjny

Wzory oświadczeń

Opinia doradcy

Budżet projektu

 

Rozliczenie:

Formularz rozliczenia

Spis faktur, rachunków

Raport

Brak zdjęcia