Program „Muzyka 2019” uruchomiony

31 października 2018

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomiło program „Muzyka 2019” w dniu 29 października 2018 roku. Od tej edycji operatorem programu jest Instytut Muzyki i Tańca.

Regulamin „Muzyki” dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakładce Programy Ministra 2019 oraz na stronie internetowej stara.imit.org.pl.

Celem programu jest wspieranie najwartościowszych zjawisk i trendów w polskiej i światowej kulturze muzycznej.

W ramach programu można wnioskować na następujące rodzaje zadań:

1) Zadanie nr 1: festiwale, przeglądy i konkursy muzyczne;

2) Zadanie nr 2: koncerty, spektakle i widowiska muzyczne;

2) Zadanie nr 3: zadania dotyczące dokumentacji, badań i popularyzacji w zakresie kultury muzycznej.

Wnioski do programu „Muzyka” mogą składać samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego), organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Budżet programu wraz z odwołaniami wynosi 24 150 000 zł.

Składanie wniosków do programu za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta EBOI (www.esp.mkidn.gov.pl) będzie możliwe od listopada 2018 roku.

Nabór wniosków potrwa do 30 listopada 2018 roku.

Brak zdjęcia