Program wydawniczy - I edycja

20 listopada 2012

Cele

Wzbogacenie zasobów polskojęzycznej literatury naukowej oraz popularnonaukowej na temat tańca. Rozwój naukowego dyskursu o tańcu, popularyzacja wiedzy z historii i teorii tańca. Rozwój refleksji naukowej i propagowanie nowoczesnej myśli pedagogicznej w dziedzinie tańca.

Opis

W ramach Programu dofinansowywana jest publikacja pierwszych wydań wydawnictw naukowych i popularnonaukowych (polskojęzycznych lub tłumaczeń na język polskich) z dziedziny historii, teorii, pedagogiki tańca oraz wydawnictw popularyzatorskich, w tym: prac doktorskich i magisterskich, tomów pokonferencyjnych, biografii, monografii, tomów zbiorowych, albumów okolicznościowych, numerów specjalnych periodyków, i innych

Nabór wniosków w I edycji Programu odbywa się od 20 listopada 2012 do 31 grudnia 2012.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 11 lutego 2013.

 

Termin realizacji projektów: 1 marca-15 grudnia 2013.

Budżet: Budżet Programu w roku 2013 wynosi 80 000 zł.

 

Osoba odpowiedzialna za realizację programu:

Joanna Szymajda – Z-ca Dyrektora Instytutu

 

Pliki do pobrania:

REGULAMIN

Formularz aplikacyjny

Formularz rozliczeniowy

 

Protokół powołania komisji I edycja, 2013

 

PROTOKÓŁ z obrad komisji, 2013

Brak zdjęcia