Micamoca/Uferstudios/Instytut Muzyki i Tańca: Rezydencje 2013

4 lutego 2013

Micamoca/Uferstudios/Instytut Muzyki i Tańca: Rezydencje 2013


W ramach porozumienia o współpracy działające w Berlinie organizacje wspierające rozwój tańca –Micamoca oraz Uferstudios – wraz z Instytutem Muzyki i Tańca ogłaszają nabór do programu rezydencyjnego w 2013.

Program adresowany jest do osób związanych zawodowo z tańcem i pracujących jako tancerz, choreograf, pedagog tańca, menadżer projektów tanecznych, dyrektor/kurator festiwalu lub przeglądu tańca, krytyk, badacz tańca.

Kandydaci zainteresowani pobytem rezydencyjnym w Berlinie przygotowują indywidualny projekt rezydencji, dostosowany do własnych potrzeb.

W ramach programu rezydencyjnego organizatorzy oferują następujące rodzaje wsparcia:

- rezydencja twórcza dla choreografa/tancerza

- konsultacje z dramaturgiem

- konsultacje z menedżerem produkcji, specjalistą od PR

- spotkania z przedstawicielami lokalnego środowiska artystycznego

- możliwość udziału (w charakterze obserwatora) w próbach wybranych zespołów działających w Berlinie (po uzyskaniu przez Organizatorów wcześniejszej zgody)

- możliwość udziału w przeglądach/festiwalach tańca

- możliwość spotkania/konsultacji z krytykiem tańca

- możliwość wizyt studyjnych w  działających w Berlinie ośrodkach związanych z tańcem

- inne, indywidualnie konsultowane rodzaje wsparcia

- wsparcie logistyczne (zakwaterowanie, organizacja, etc.)

Zasady naboru:

-  uczestnikiem może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie oraz mieszkająca na stałe w Polsce

- uczestnik musi być czynnie działającym badaczem lub praktykiem tańca w jednym z wymienionych wyżej zakresów

- warunkiem uczestnictwa jest dobra znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego

Rodzaj kosztów kwalifikowanych:

- koszty podróży

- koszty zakwaterowania (ok. 20  EU doba)

- koszty rezydencji twórczej (ok 70 EU doba)

- koszty biletów wstępu na spektakle taneczne

- maksymalny koszt jednej rezydencji pokrywany przez Organizatorów wynosi 1500 EU

Zasady konstruowania indywidualnego programu rezydencji/wizyty studyjnej:

- planowany czas pobytu rezydencyjnego w Berlinie powinien wynosić od 3 dni do 1 miesiąca w ciągu całego roku

- indywidualny plan rezydencji powinien  zawierać informację o tym, jaki jest cel główny planowanej rezydencji/wizyty studyjnej oraz uzasadnienie przydatności i celowości pobytu w Berlinie dla własnej pracy twórczej/badawczej Wnioskodawcy, a także informację o tym jakiego rodzaju wsparcia Wnioskodawca oczekuje od Organizatorów programu.

- wniosek musi również zawierać listę i wycenę kosztów, które mają być pokryte przez Organizatorów

- wniosek musi być napisany w j. angielskim

Zasady kwalifikacji projektów:

- W ramach możliwości budżetowych organizatorzy dokonują kwalifikacji projektów najciekawszych i najlepiej umotywowanych

- na podstawie przedstawionego indywidualnego planu Organizatorzy proponują dla zakwalifikowanych projektów konkretne rozwiązania, w tym terminy i miejsca rezydencji

Wnioski należy wysłać na adres:

taniec@imit.org.pl

Data końcowa składania wniosków :

25 lutego 2013

PLIKI DO POBRANIA:

Regulamin

Formularz aplikacyjny

Organizatorzy

Instytut Muzyki i Tańca: http://stara.imit.org.pl

Micamoca project berlin: www.micamoca.com

Uferstudios_ for contemporary dance: http://www.uferstudios.com/

***

WYNIKI 2013


Brak zdjęcia